میرداماد

حدوث دهری در اندیشۀ شهید مطهّری

«شهید مطهّری در چهرۀ یک فیلسوف، در واقع حکیمی صدرایی است که در برخی مواضع بر آراء حکمای مشّاء پای می‌فشارد. وی در طول دوران استادی، تحفّظ فراوانی بر تدریس شرح منظومۀ سبزواری داشته است؛ لذا، ایشان در شرح بسیط و مبسوط منظومه، با پذیرش قرائت حکیم سبزورای از نظریّۀ حدوث دهری در نهایت...

ادامۀ مطلب

امکان و تبیین آغازمندی زمانی عالم …

چکیده: تبیین کیفیّت حدوث عالم، از معضلات مهم مسائل فلسفی و کلامی است که از دیرباز مورد توجّه اندیشه‌مندان مسلمان بوده و ایشان را در دو قطب متقابل قرار داده است. در نگرش رایج فلسفی ایشان، آغازمندی زمانی عالم استحالۀ ذاتی دارد؛ ازاین­رو، زمان عالم خلقت از جانب ازل نامتناهی است....

ادامۀ مطلب

حکیم استرآباد، میرداماد

کتاب «حکیم استرآباد، میرداماد»، بازنشرِ رسالۀ دکتری استاد مرحوم، دکتر سیّدعلی موسوی‌بهبهانی است که از نخستین گام‌های بلند در حوزۀ میردامادپژوهیِ معاصر به شمار می‌رود. این رساله که در عصر خود و شاید تا کنون، بهترین و جامع‌ترین اثر تذکره‌نگارانه دربارۀ میرداماد بوده است‌،...

ادامۀ مطلب

شرعة التسمیة

کتاب «شِرعة‌التسمیة»، اثری اجتهادی و فقهی از میرداماد است که دربارۀ عدم جواز تصریح به نام مبارک امام عصر (عج) در عصر غیبت کبری و در پاسخ به یک استفتاء، در سال ۱۰۲۰ هجری‌قمری به رشتۀ تحریر درآمده است. میرداماد در این کتاب پس از بررسی احادیث وارد در باب و نیز تحلیل سیرۀ فقهای امامیّه،...

ادامۀ مطلب

برچسب‌ها

اصالت وجود تاریخ فلسفه حامد ناجی اصفهانی حدوث دهری حکمت یمانی زندگینامه سید محمد موسوی شب میرداماد شرح حال علوی عاملی علی اوجبی مجله بخارا ملاصدرا مهدی محقق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مکتب اصفهان مکتب فلسفی اصفهان میراث مکتوب میرداماد همایش مکتب فلسفی اصفهان