مکتب فلسفی اصفهان

دیدار با فیلسوفان سپاهان

«میرداماد با سخنان تازه از راه رسید. چه بسا دربارۀ مسائلی همچون حرکت از زمان قطب‌الدین شیرازی رأی تازه‌ای دیده نمی‌شد. میر نقطۀ پایانی بود بر دوره‌ای بس تاریک و پرتکرار. او فلسفه را تطهیر و فیلسوفان را دگرباره محبوب کرد. میرداماد بر خلاف گذشتگان، با جمع بیشتر سر‌و‌کار داشت تا...

ادامۀ مطلب

حدوث دهری در اندیشۀ شهید مطهّری

«شهید مطهّری در چهرۀ یک فیلسوف، در واقع حکیمی صدرایی است که در برخی مواضع بر آراء حکمای مشّاء پای می‌فشارد. وی در طول دوران استادی، تحفّظ فراوانی بر تدریس شرح منظومۀ سبزواری داشته است؛ لذا، ایشان در شرح بسیط و مبسوط منظومه، با پذیرش قرائت حکیم سبزورای از نظریّۀ حدوث دهری در نهایت...

ادامۀ مطلب

طبقات فیلسوفان مدرسۀ اصفهان

«نوبت چاپ هشتم از کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام، شامل آخرین تجدیدنظرهای استاد شهید مرتضی مطهّری دربارۀ طبقات حکمای اسلامی است. ایشان با عنایت فراوان به مباحث تاریخی در فلسفه و حکمت، بر این باور است که سهم ایرانیان در رشد و بالندگی علوم عقلی (خصوصًا فلسفه) بی‌نظیر و چشمگیر است؛...

ادامۀ مطلب

کتابشناسی مکتب اصفهان

«کتابشانسی مکتب اصفهان»، حاصل چهار سال مطالعه و مأخذبرداریِ دکتر محمّدرضا صافیان است که تمام مأخذها و آثار اصلی مکتب اصفهان را در دسترس خواندگان قرار داده است. این مجموعه، آثار سال 950 تا 1150 هجری‌قمری را در بر دارد و مشتمل بر معرّفی کتاب‌ها و مقاله‌های پژوهشگران در نشریّات کشور...

ادامۀ مطلب

برچسب‌ها

اصالت وجود تاریخ فلسفه حامد ناجی اصفهانی حدوث دهری حکمت یمانی زندگینامه سید محمد موسوی شب میرداماد شرح حال علوی عاملی علی اوجبی مجله بخارا ملاصدرا مهدی محقق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مکتب اصفهان مکتب فلسفی اصفهان میراث مکتوب میرداماد همایش مکتب فلسفی اصفهان