ملاصدرا

مشقی از چارانۀ میرداماد در وصف صدرا

میرداماد به بعضی شاگردان خود عنایتی خاصّ مبذول می‌داشته است. از خاصّ‌ترین و محبوب‌ترین شاگردان میر، صدرالدین محمّد شیرازی (معروف به ملّاصدرا است که میر علاوه بر مخاطبۀ محبّت‌آمیز در یادداشتی که به رسم یادگار در سفینۀ او نگاشته، چارانه‌ای از این قرار در ستایش وی سروده است: جاهت...

ادامۀ مطلب

میرداماد، ملّاصدرا، شیخ بهایی

«از میرداماد حالاتی نقل شده که در بدو نظر عجیب می‌نماید. وی در یکی از نوشته‌هایش می‌گوید: روزی که در خلوت، یاد خدا می‌کرده و ذکر او بر لب داشته است، تمام توجّهش را به خدا معطوف کرده بود و روحش از بدنش جدا شده و خلع بدن کرده و از عالم زمانی به عالم دهر (فوق زمان) صعود کرده و عوالم امکان...

ادامۀ مطلب

لوازم معنایی اصالت وجود و نقش آن در تمایز اندیشه‌های میرداماد و ملاصدرا

چکیده: بی‌شک میرداماد استاد بلاواسطۀ صدرالمتالهین در علوم عقلی و نقلی، بیشترین تاثیر را در شکل‌گیری اندیشه‌های فلسفی وی داشته است؛ لیکن با نگاهی اجمالی به آثار این دو حکیم، تفاوتی بنیادی در اندیشه‌های آن‌ها دیده می‌شود، تا آنجا که می‌توان ادعا نمود فلسفۀ صدرا نه تنها ادامه‌دهندۀ...

ادامۀ مطلب

سبک نگارش فلسفی میرداماد و ملّاصدرا

از ویژگی‌های سبک نگارش میرداماد، آن است که «خصلت اعتماد‌به‌نَفْس در آثارِ وی، بیش از آن اندازه‌ای است که در آثار برخی اندیشه‌مندانِ دیگر دیده می‌شود. اثر این روحیّه در سبکِ سخن و آهنگ کلام او آشکار است. تردیدهای فیلسوفانه در سخنان او کمتر مشاهده می‌شود و طنین عبارات این اندیشه‌مند...

ادامۀ مطلب

برچسب‌ها

اصالت وجود تاریخ فلسفه حامد ناجی اصفهانی حدوث دهری حکمت یمانی زندگینامه سید محمد موسوی شب میرداماد شرح حال علوی عاملی علی اوجبی مجله بخارا ملاصدرا مهدی محقق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مکتب اصفهان مکتب فلسفی اصفهان میراث مکتوب میرداماد همایش مکتب فلسفی اصفهان