سید محمد موسوی

تسلسل تنازلی و وجودِ دهری اشیاء مادّی

«میرداماد در کتاب الصراط‌المستقیم، پس از اشاره به مسئلۀ وجود دهری اشیاء مادّی، گفته است که من سی‌سال دربارۀ این معضل فکری تأمّل کرده‌ام. مسئله از ثبات وجود حقّ متعال و و قوعِ تدریجی حوادث عالم مادّه نشئت می‌گیرد. به حکم اینکه معلول از علّت تامّه‌اش تخلّف نمی‌کند، مشکلِ وقوع...

ادامۀ مطلب

تسلسل تنازلی در نظرگاه میرداماد

تسلسل از مهم‌ترین مسائل فلسفی و از فروعات بحث علیّت می‌باشد که به سه صورت قابل تصوّر است: در جهت تصاعد، تنازل و جمع بین هر دو. حکما بطلان تسلسل را مشروط به تحقّق دو شرط دانسته اند: ترتّب آحاد سلسله بر یکدیگر؛ و اجتماع بالفعل همه افراد در وجود. در این میان، میرداماد معتقد است شرط...

ادامۀ مطلب

لوازم معنایی اصالت وجود و نقش آن در تمایز اندیشه‌های میرداماد و ملاصدرا

چکیده: بی‌شک میرداماد استاد بلاواسطۀ صدرالمتالهین در علوم عقلی و نقلی، بیشترین تاثیر را در شکل‌گیری اندیشه‌های فلسفی وی داشته است؛ لیکن با نگاهی اجمالی به آثار این دو حکیم، تفاوتی بنیادی در اندیشه‌های آن‌ها دیده می‌شود، تا آنجا که می‌توان ادعا نمود فلسفۀ صدرا نه تنها ادامه‌دهندۀ...

ادامۀ مطلب

سبک نگارش فلسفی میرداماد و ملّاصدرا

از ویژگی‌های سبک نگارش میرداماد، آن است که «خصلت اعتماد‌به‌نَفْس در آثارِ وی، بیش از آن اندازه‌ای است که در آثار برخی اندیشه‌مندانِ دیگر دیده می‌شود. اثر این روحیّه در سبکِ سخن و آهنگ کلام او آشکار است. تردیدهای فیلسوفانه در سخنان او کمتر مشاهده می‌شود و طنین عبارات این اندیشه‌مند...

ادامۀ مطلب

برچسب‌ها

اصالت وجود تاریخ فلسفه حامد ناجی اصفهانی حدوث دهری حکمت یمانی زندگینامه سید محمد موسوی شب میرداماد شرح حال علوی عاملی علی اوجبی مجله بخارا ملاصدرا مهدی محقق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مکتب اصفهان مکتب فلسفی اصفهان میراث مکتوب میرداماد همایش مکتب فلسفی اصفهان