حکمت یمانی

حدوث دهری در اندیشۀ شهید مطهّری

«شهید مطهّری در چهرۀ یک فیلسوف، در واقع حکیمی صدرایی است که در برخی مواضع بر آراء حکمای مشّاء پای می‌فشارد. وی در طول دوران استادی، تحفّظ فراوانی بر تدریس شرح منظومۀ سبزواری داشته است؛ لذا، ایشان در شرح بسیط و مبسوط منظومه، با پذیرش قرائت حکیم سبزورای از نظریّۀ حدوث دهری در نهایت...

ادامۀ مطلب

حدوث دهری در فلسفۀ میرداماد

بحث از ساختار ما بعدالطبیعی عالم امکانی، از جمله مسایل مشترک حیات تعقّلی در میان عالمان دینی و محقّقان فلسفی بوده است و هر کدام از فرقه‏های کلامی و فلسفی درباره کیفیّت ساختمان آن و با نظر به مبدأ پیدایش عالم، قائل به قسم خاصّی از حدوث شده‏اند؛ چه این‏که جمهور متکلّمین به حدوث...

ادامۀ مطلب

تسلسل تنازلی در نظرگاه میرداماد

تسلسل از مهم‌ترین مسائل فلسفی و از فروعات بحث علیّت می‌باشد که به سه صورت قابل تصوّر است: در جهت تصاعد، تنازل و جمع بین هر دو. حکما بطلان تسلسل را مشروط به تحقّق دو شرط دانسته اند: ترتّب آحاد سلسله بر یکدیگر؛ و اجتماع بالفعل همه افراد در وجود. در این میان، میرداماد معتقد است شرط...

ادامۀ مطلب

نشست حکمت یمانی و مکتب فلسفی اصفهان

دکتر یانیس اشوتس، استاد دانشگاه لیتوانی و مرکز شرق شناسی لندن در نشست «حکمت یمانی (میرداماد) و مکتب فلسفی اصفهان» که به همّت خانۀ حکمت در کتابخانۀ مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد، به ایراد سخنانی در خصوص جایگاه میرداماد در مکتب فلسفی اصفهان و مترجمان آثار او در کشورهای دیگر پرداخت. به...

ادامۀ مطلب

برچسب‌ها

اصالت وجود تاریخ فلسفه حامد ناجی اصفهانی حدوث دهری حکمت یمانی زندگینامه سید محمد موسوی شب میرداماد شرح حال علوی عاملی علی اوجبی مجله بخارا ملاصدرا مهدی محقق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مکتب اصفهان مکتب فلسفی اصفهان میراث مکتوب میرداماد همایش مکتب فلسفی اصفهان