حامد ناجی اصفهانی

میرداماد و حکمت شیعی

فایل تصويری پیام دکتر حامد ناجی اصفهانی به مراسم «شب میرداماد» عنوان «میرداماد و حکمت شیعی»، در این بخش آمادۀ مشاهده می‌باشد. «شب میرداماد» در روز 21 آبان 1398، به همّت نشریّۀ «بخارا» در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید.   در این پیام به مباحثی همچون «میرداماد و حکمای...

ادامۀ مطلب

حدوث دهری در اندیشۀ شهید مطهّری

«شهید مطهّری در چهرۀ یک فیلسوف، در واقع حکیمی صدرایی است که در برخی مواضع بر آراء حکمای مشّاء پای می‌فشارد. وی در طول دوران استادی، تحفّظ فراوانی بر تدریس شرح منظومۀ سبزواری داشته است؛ لذا، ایشان در شرح بسیط و مبسوط منظومه، با پذیرش قرائت حکیم سبزورای از نظریّۀ حدوث دهری در نهایت...

ادامۀ مطلب

علاقة التجرید

«علاقة التجرید»، مفصّل‌ترین شرح فارسی بر «تجرید الاعتقاد» خواجۀ طوسی است که به قلم نوادۀ میرداماد، میر محمّد اشرف علوی‌عاملی نگاشته شده است. این شرح بر اساس«کشف المرادِ» علّامۀ حلّی تنظیم گردیده و با عنایت به شروح و حواشی دیگر (همچون شرح اصفهانی، شرح ملّاعلی قوشجی ،حاج محمود...

ادامۀ مطلب

حکمت یمانی و زمینه‌های تاریخی

«آثار فلسفی میرداماد دربردارندۀ مباحث روایی و تحقیقات حدیثی است؛ و از سوی دیگر، نگارش‌های فقهی و حدیث‌پژوهانۀ او نیز خالی از تفلسف نیست. او با استشهاد مکرّر به آیات و روایات و درآمیختن عبارات فلسفی با آن‌ها، با اهتمامی درخور به اثبات توافق و هم‌نواییِ عقل و شرع پرداخته، بر این...

ادامۀ مطلب

برچسب‌ها

اصالت وجود تاریخ فلسفه حامد ناجی اصفهانی حدوث دهری حکمت یمانی زندگینامه سید محمد موسوی شب میرداماد شرح حال علوی عاملی علی اوجبی مجله بخارا ملاصدرا مهدی محقق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مکتب اصفهان مکتب فلسفی اصفهان میراث مکتوب میرداماد همایش مکتب فلسفی اصفهان