- رسانۀ مجازی میرداماد - http://mirdamad.info -

میرداماد در میانۀ فلسفه و حکمت

فایل تصويری سخنرانی دکتر مهدی محقّق با عنوان «میرداماد در میانۀ فلسفه و حکمت» که در مراسم «شب میرداماد» ایراد شده، در این بخش آمادۀ مشاهده می‌باشد. «شب میرداماد» در روز ۲۱ آبان ۱۳۹۸، به همّت نشریّۀ «بخارا» در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید.

 

در این گفتار به مباحثی همچون «جایگاه میرداماد در مکاتب فلسفی»، «میرداماد در مواجهه با مخالفان فلسفه»، «آشتی دین و فلسفه در نظر و عملکرد میرداماد»، «از فلسفه به سوی حکمت» و «مکتب فلسفی اصفهان» پرداخته شده است.

 


هشدار!

بازنشر این محتوا در فضای مجازی، منوط به کسب اجازه از مدیر «رسانۀ مجازی میرداماد» می‌باشد.