ارتباط با ما | رسانۀ مجازی میرداماد

جهت برقراری تماس با‌ مدیر رسانه، می‌توانید به سامانۀ پیامکیِ ما پیام ارسال نموده

یا از فرم زیر استفاده کنید.

 

(در صورت لزوم، پاسخ شما ظرف کمتر از ۲۴ ساعت ارسال می‌شود.)