دکتری (Ph.D)

تحلیل نظریۀ «موجود» در فلسفۀ میرداماد

چکیده پاسخ فیلسوف به این پرسش که آنچه «موجود» خوانده می‌شود، چه نسبتی با وجود و ماهیت دارد؛ یا نسبتی با وجوبِ وجود و امکان وجود دارد، نظریۀ «موجود» نزد آن فیلسوف شناخته می‌شود. به هنگام شناسایی دیدگاه میرداماد دربارۀ پرسش موجودیّت، دو باور اساسی را می‌توان در آثار وی مشاهده...

ادامۀ مطلب

برچسب‌ها

اصالت وجود تاریخ فلسفه حامد ناجی اصفهانی حدوث دهری حکمت یمانی زندگینامه سید محمد موسوی شب میرداماد شرح حال علوی عاملی علی اوجبی مجله بخارا ملاصدرا مهدی محقق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مکتب اصفهان مکتب فلسفی اصفهان میراث مکتوب میرداماد همایش مکتب فلسفی اصفهان