کارشناسی ارشد

رابطۀ «وجود» و «ماهیت» در فلسفۀ میرداماد و تحلیل و نقد آن

چکیده مسألۀ وجود و ماهیت و رابطۀ آن دو، مبحثی مهم، مبنایی و پرمناقشه در فلسفۀ اسلامی است. تلقی ملاصدرا از وجود و اصالت آن، خاص و بی سابقه است و متفاوت با مبانی فلسفی ماهوی تمام مکاتب پیش از اوست و نزدیک شدن به فهم صدرایی از وجود و اصالتش امری دشوار است. بررسی رابطۀ وجود و ماهیت در...

ادامۀ مطلب

آراء منطقی میرداماد

چکیده منطق‌دانان مسلمان در تکامل و پختگی مباحث منطقی گام‌های اساسی و بلندی را بر داشته‌اند. این تکامل بدون در نظر گرفتن سیر تاریخی‌ مباحث منطقی، به خوبی قابل درک نیست؛ زیرا توجه به پشتوانۀ تاریخی مباحث عقلی در تحلیل آن نقش مهمی دارد. مباحث منطقی نیز در سیر تکاملی خود بیشتر مرهون...

ادامۀ مطلب

برچسب‌ها

اصالت وجود تاریخ فلسفه حامد ناجی اصفهانی حدوث دهری حکمت یمانی زندگینامه سید محمد موسوی شب میرداماد شرح حال علوی عاملی علی اوجبی مجله بخارا ملاصدرا مهدی محقق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مکتب اصفهان مکتب فلسفی اصفهان میراث مکتوب میرداماد همایش مکتب فلسفی اصفهان