جراید

پیرتر ز خرد (بخش اول)

در سال‌هایی که امواج تفکر فلسفی، از دریای نبوغ ایرانی، خود را به ساحل عصر صفوی می‌رساند، یکی از درخشان‌ترین و پررونق‌ترین دوره‌های علوم عقلی در ممالک اسلامی آغاز می‌شود. ظهور چهره‌های برجسته‌ای چون شیخ بهائی، علامۀ مجلسی، فیض کاشانی، صدرالدین شیرازی (مشهور به ملّاصدرا) و...

ادامۀ مطلب

حکیم نظام‌ساز

فلسفۀ اسلامی به طور كلی، هفت مرحله را طی كرده است. دوران نخستِ فلسفه در اسلام، دوران ترجمه بوده و قدمت آن به دهه‌های اواسط نیمۀ دوم قرن اول هجری می‌انجامد. دوران دوم، نضج و اشتداد نهضت ترجمۀ فلسفۀ یونان به عربی است. مترجمین غالباً از سریانی و قبطی و گاهی از یونانی و پارسی تعریب...

ادامۀ مطلب

برچسب‌ها

اصالت وجود تاریخ فلسفه حامد ناجی اصفهانی حدوث دهری حکمت یمانی زندگینامه سید محمد موسوی شب میرداماد شرح حال علوی عاملی علی اوجبی مجله بخارا ملاصدرا مهدی محقق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مکتب اصفهان مکتب فلسفی اصفهان میراث مکتوب میرداماد همایش مکتب فلسفی اصفهان