صوت

حدوث دهری در اندیشۀ شهید مطهّری

«شهید مطهّری در چهرۀ یک فیلسوف، در واقع حکیمی صدرایی است که در برخی مواضع بر آراء حکمای مشّاء پای می‌فشارد. وی در طول دوران استادی، تحفّظ فراوانی بر تدریس شرح منظومۀ سبزواری داشته است؛ لذا، ایشان در شرح بسیط و مبسوط منظومه، با پذیرش قرائت حکیم سبزورای از نظریّۀ حدوث دهری در نهایت...

ادامۀ مطلب

طبقات فیلسوفان مدرسۀ اصفهان

«نوبت چاپ هشتم از کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام، شامل آخرین تجدیدنظرهای استاد شهید مرتضی مطهّری دربارۀ طبقات حکمای اسلامی است. ایشان با عنایت فراوان به مباحث تاریخی در فلسفه و حکمت، بر این باور است که سهم ایرانیان در رشد و بالندگی علوم عقلی (خصوصًا فلسفه) بی‌نظیر و چشمگیر است؛...

ادامۀ مطلب

حکمت یمانی و زمینه‌های تاریخی

«آثار فلسفی میرداماد دربردارندۀ مباحث روایی و تحقیقات حدیثی است؛ و از سوی دیگر، نگارش‌های فقهی و حدیث‌پژوهانۀ او نیز خالی از تفلسف نیست. او با استشهاد مکرّر به آیات و روایات و درآمیختن عبارات فلسفی با آن‌ها، با اهتمامی درخور به اثبات توافق و هم‌نواییِ عقل و شرع پرداخته، بر این...

ادامۀ مطلب

جایگاه ویژۀ «التعلیقات» نزد میرداماد و ملّاصدرا

کتاب «التعلیقات» یکی از آثار مهمّ ابن‌سینا و مجموعه‌ای فراهم‌آمده از تعلیق‌هایی کوتاه و بلند و گوناگون در منطقیّات، طبیعیّات و الهیّات، به‌روایت (تقریر/ تدوین) بهمنیار بن مرزبان، شاگرد برجستۀ ابن‌سینا است. تصحیح انتقادی و تحقیقی این کتاب با بررسی تاریخی‌/ ‌تطبیقی حدود بیست...

ادامۀ مطلب

برچسب‌ها

اصالت وجود تاریخ فلسفه حامد ناجی اصفهانی حدوث دهری حکمت یمانی زندگینامه سید محمد موسوی شب میرداماد شرح حال علوی عاملی علی اوجبی مجله بخارا ملاصدرا مهدی محقق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مکتب اصفهان مکتب فلسفی اصفهان میراث مکتوب میرداماد همایش مکتب فلسفی اصفهان