صوت

«وجودِ» میرداماد «موجودیّت» اوست…

«یکی از فعالیّت‌های ممکن در عرصۀ مطالعۀ متافیزیک اسلامی، عرضۀ نظرات فیلسوفان اسلامی بر ساختار فلسفۀ تحلیلی (خصوصاً متافیزیک تحلیلی) است. در نظر میرداماد، اگر ذات الف را در نظر داشته باشید، گزارۀ «الف موجود است»، صادق است؛ بنابراین، وجود در نظر او محمول عام است و «ویژگی» محسوب...

ادامۀ مطلب

تسلسل تنازلی و وجودِ دهری اشیاء مادّی

«میرداماد در کتاب الصراط‌المستقیم، پس از اشاره به مسئلۀ وجود دهری اشیاء مادّی، گفته است که من سی‌سال دربارۀ این معضل فکری تأمّل کرده‌ام. مسئله از ثبات وجود حقّ متعال و و قوعِ تدریجی حوادث عالم مادّه نشئت می‌گیرد. به حکم اینکه معلول از علّت تامّه‌اش تخلّف نمی‌کند، مشکلِ وقوع...

ادامۀ مطلب

حدوث دهری در اندیشۀ شهید مطهّری

«شهید مطهّری در چهرۀ یک فیلسوف، در واقع حکیمی صدرایی است که در برخی مواضع بر آراء حکمای مشّاء پای می‌فشارد. وی در طول دوران استادی، تحفّظ فراوانی بر تدریس شرح منظومۀ سبزواری داشته است؛ لذا، ایشان در شرح بسیط و مبسوط منظومه، با پذیرش قرائت حکیم سبزورای از نظریّۀ حدوث دهری در نهایت...

ادامۀ مطلب

طبقات فیلسوفان مدرسۀ اصفهان

«نوبت چاپ هشتم از کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام، شامل آخرین تجدیدنظرهای استاد شهید مرتضی مطهّری دربارۀ طبقات حکمای اسلامی است. ایشان با عنایت فراوان به مباحث تاریخی در فلسفه و حکمت، بر این باور است که سهم ایرانیان در رشد و بالندگی علوم عقلی (خصوصًا فلسفه) بی‌نظیر و چشمگیر است؛...

ادامۀ مطلب

برچسب‌ها

اصالت وجود تاریخ فلسفه حامد ناجی اصفهانی حدوث دهری حکمت یمانی زندگینامه سید محمد موسوی شب میرداماد شرح حال علوی عاملی علی اوجبی مجله بخارا ملاصدرا مهدی محقق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مکتب اصفهان مکتب فلسفی اصفهان میراث مکتوب میرداماد همایش مکتب فلسفی اصفهان