علوم منقول

الرواشح السماویّة

«الرواشح السماویّة فی شرح الأحادیث الإمامیّة»، کتابی است که میرداماد در شرح احادیثِ منقول در «الکافی» شیخ کلینی به قلم آورده و در آن، ضمن شرح برخی احادیث کتاب‌های عقل و جهل و توحید، به بیان بعضی از مباحث اصولی پرداخته است و شرح احوال بعضی روات در مسائل عمل درایه را نیز به دست داده...

ادامۀ مطلب

التعلیقة علی کتاب «الکافي»

«التعلیقة علی کتاب الکافي»، از تالیفات میرداماد است که در زمینۀ علوم نقلی به رشتۀ تحریر در آمده است. آن‌گاه که میرداماد درصدد نگاشتن تعلیقه‌ای بر کتاب «الکافي» برآمد، دریافت که بررسی اسناد روایات، بر بررسی متون و مضامین آن‌ها مقدم است. به همین مناسبت، تصمیم گرفت ابتدا در مجموعه‌ای...

ادامۀ مطلب

شرح الصحيفة الکاملة السجّادیّة‌

کتاب «شرح الصحيفة ‌الکاملة السجّادیّه» که در برخی منابع «شرح الفوائد» نیز خوانده شده، مجموعه‌ای از تعلیقات مختصر میرداماد بر صحیفۀ کریمۀ سجّادیّه است که به ترتیب «قوله ـ قوله» تنظیم و نگاشته‌ شده‌اند.   این اثر که در سال ۱۰۲۵ هجری‌قمری و پس از کتاب «السبع الشداد» تألیف شده،...

ادامۀ مطلب

برچسب‌ها

اصالت وجود تاریخ فلسفه حامد ناجی اصفهانی حدوث دهری حکمت یمانی زندگینامه سید محمد موسوی شب میرداماد شرح حال علوی عاملی علی اوجبی مجله بخارا ملاصدرا مهدی محقق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مکتب اصفهان مکتب فلسفی اصفهان میراث مکتوب میرداماد همایش مکتب فلسفی اصفهان