تک‌نگاری و شرح حال

نقد و بررسیِ حدوث دهری میرداماد

حدوث عالم و کیفیّت ربط آن با قدیم، همواره یکی از مسائل مهم فلسفه بوده، اقوال و آرایی را به دنبال داشته است؛ زیرا فلسفۀ یونان قائل به حدوث زمان نیست؛ امّا زمان در میان ادیان توحیدی اهمیّت ویژه‌ای داشته و پیروان آن ادیان قائل به حدوث آن هستند. طبیعتا متکلّمان و فیلسوفان مسلمان نمی‌توانند...

ادامۀ مطلب

میرداماد، ملّاصدرا، شیخ بهایی

«از میرداماد حالاتی نقل شده که در بدو نظر عجیب می‌نماید. وی در یکی از نوشته‌هایش می‌گوید: روزی که در خلوت، یاد خدا می‌کرده و ذکر او بر لب داشته است، تمام توجّهش را به خدا معطوف کرده بود و روحش از بدنش جدا شده و خلع بدن کرده و از عالم زمانی به عالم دهر (فوق زمان) صعود کرده و عوالم امکان...

ادامۀ مطلب

حکیم استرآباد، میرداماد

کتاب «حکیم استرآباد، میرداماد»، بازنشرِ رسالۀ دکتری استاد مرحوم، دکتر سیّدعلی موسوی‌بهبهانی است که از نخستین گام‌های بلند در حوزۀ میردامادپژوهیِ معاصر به شمار می‌رود. این رساله که در عصر خود و شاید تا کنون، بهترین و جامع‌ترین اثر تذکره‌نگارانه دربارۀ میرداماد بوده است‌،...

ادامۀ مطلب

شرح حال میرداماد و میرفندرسکی

«وجه تسمیۀ او به «داماد» آن است که پدر بزرگوارش میر شمس‌الدین، داماد شیخ اجلّ ، محقّق ثانی، معروف به محقّق کرکی بوده و افتخاری دامادی آن بزرگ‌مرد را داشته، لهذا به داماد معروف گشته و پس از فوت پدر، لقب داماد بر وی به ارث باقی ‌مانده و بعدًا اخلاف او به این نام مفتخر گردیده‌اند...

ادامۀ مطلب

برچسب‌ها

اصالت وجود تاریخ فلسفه حامد ناجی اصفهانی حدوث دهری حکمت یمانی زندگینامه سید محمد موسوی شب میرداماد شرح حال علوی عاملی علی اوجبی مجله بخارا ملاصدرا مهدی محقق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مکتب اصفهان مکتب فلسفی اصفهان میراث مکتوب میرداماد همایش مکتب فلسفی اصفهان