مقالات فارسی

حدوث دهری در فلسفۀ میرداماد

بحث از ساختار ما بعدالطبیعی عالم امکانی، از جمله مسایل مشترک حیات تعقّلی در میان عالمان دینی و محقّقان فلسفی بوده است و هر کدام از فرقه‏های کلامی و فلسفی درباره کیفیّت ساختمان آن و با نظر به مبدأ پیدایش عالم، قائل به قسم خاصّی از حدوث شده‏اند؛ چه این‏که جمهور متکلّمین به حدوث...

ادامۀ مطلب

هل بسیط و موجودیّت ماهیّت

چکیده: میرداماد در کتاب قبسات استدلالی علیه عینی‌بودنِ وصف وجود برای ماهیّات تنظیم کرده است؛ به این ترتیب که اگر وجود وصفی عینی برای ماهیّت باشد، تمایز بین هل بسیط و هل مرکّب از میان خواهد رفت. از طرفی می‌دانیم که در باب چگونگی اتّصاف ماهیّت به وجود، ملّاصدرا سه نظر متفاوت...

ادامۀ مطلب

امکان و تبیین آغازمندی زمانی عالم …

چکیده: تبیین کیفیّت حدوث عالم، از معضلات مهم مسائل فلسفی و کلامی است که از دیرباز مورد توجّه اندیشه‌مندان مسلمان بوده و ایشان را در دو قطب متقابل قرار داده است. در نگرش رایج فلسفی ایشان، آغازمندی زمانی عالم استحالۀ ذاتی دارد؛ ازاین­رو، زمان عالم خلقت از جانب ازل نامتناهی است....

ادامۀ مطلب

مرگ و جاودانگی در اندیشۀ ميرداماد

چکيده: میرداماد حجم اندکی از نوشته‌های خود را به علم النفس اختصاص داده است و از این حجم اندک می توان دیدگاه او را دربارۀ مرگ و جاودانگی استنباط و بازخوانی کرد. در این بازخوانی سه رویکرد فلسفی، عرفانی و دینی را می‌توان به تصویر کشید. این سه رویکرد در طول یکدیگرند و با هم مراتب اندیشه...

ادامۀ مطلب

برچسب‌ها

اصالت وجود تاریخ فلسفه حامد ناجی اصفهانی حدوث دهری حکمت یمانی زندگینامه سید محمد موسوی شب میرداماد شرح حال علوی عاملی علی اوجبی مجله بخارا ملاصدرا مهدی محقق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مکتب اصفهان مکتب فلسفی اصفهان میراث مکتوب میرداماد همایش مکتب فلسفی اصفهان