سایۀ اشراق


«سال 1020 هجری‌قمری برای دلباختگان آگاهی و عرفان سالی پربار بود. امیر نامور سرزمین پهناور دانش، کتاب نفیس «خلسة‌الملکوت» را نگاشت و آن را، چنان‌که درخواست شاه عبّاس می‌نمود، به دربار برد.

چون دانشور بزرگ روزگار به تالار ویژۀ نشست‌های شاهی گام نهاد، فرمانروای صفوی از جای برخاست، خود را به حکیم وارستۀ استرآبادی نزدیک ساخت، آداب رویایی با دانشگران به جای آورد و ورودش را چنان‌که باید، گرامی داشت.

سپس کتاب را گرفت و لختی در آن نگریست، آنگاه سربلند کرده، به اعتمادالدولۀ حا‌تم‌بیگ که در برگرداندن تاریخ رخدادها به شعر و نثر خُبره بود، گفت: سخنی بگو که تاریخ پدیدآمدنِ «خلسة‌الملکوت» را بیان کند و ماندگار شود.

حاتم‌بیگ به استاد پژوهشگران شهر نگریست و پرسید: این کتاب از چه دانشی سخن می‌گوید؟

حکیم پاسخ داد: کلّ علوم.

حاتم‌بیگ بی‌درنگ گفت: کلّ علوم از خلسۀ ملکوتیّه به در رود.[1]»

 

 

کتاب «سایۀ اشراق»، روایتی نیمه‌داستانی از حیات و آثار میرداماد است که با مراجعه به منابع تاریخی و به قلم عبّاس عبیری نگاشته شده است. این اثر در سال 1376 هجری‌شمسی، از سوی مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی گرگان و با قیمت 3500 ریال به بازار نشر عرضه شد.

 


[1]. اگر عدد «کلّ علوم» را از عدد «خلسۀ ملکوتیّه» کم کنیم، تاریخ نگارش کتاب به دست می‌آید.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز امتيازی داده نشده)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید