انفاس رحمانی بر حکمت یمانی


«مکتب اصفهان چهره‌های شاخص بزرگ و مشهوری به وجود آورد و آثار مهمی در همۀ زمینه‌ها  از خود برجای گذاشت، همچون شعر و ادبیات، تاریخ، فقه، و علوم دینی، فلسفه و هنر و معماری.  در همۀ این آثار ردّ پای مشترک مکتب اصفهان به چشم می‌آید، از مهمترین ویژگی‌های این مکتب به طور خلاصه، حضور دین، دین اسلام و سپس مذهب تشیّع در التقاط با عناصری چون عرفان در همۀ اجزاء و محصول‌های فرهنگی این دوره است… . میرداماد از چهره‌های کلیدی مکتب اصفهان به شمار می‌آید. جایگاه او در درون این مکتب بسیار مهم است؛ زیرا از یک‌سو خود از ستون‌های آن به شمار می‌رود، و از سوی دیگر نقش میانگی را برای ساخته شدن یکی از قلّه‌های این مکتب، یعنی حکمت متعالیۀ ملاصدرا، بر عهده دارد. با این همه روا نیست که میرداماد را در سایۀ ملاصدرا و حکمت یمانی را در ضمن حکمت متعالیه دید.» 

کتاب «انفاس رحمانی بر حکمت یمانی»،‌ تألیف منوچهر پزشک و از سری کتاب‌های اندیشمندان ایران و جهان اسلام است که در220 صفحه و بهای 90000ریال، در سال 1392 هجری‌شمسی،  توسط انتشارات همشهری به چاپ رسیده است. نویسنده در این کتاب می‌کوشد تا نموداری از روح کلّی حاکم بر جو عالمانۀ اصفهانِ عصر صفوی ارائه کند. وی معتقد است که مکتب اصفهان، صرفا یک مدرسۀ فلسفی نیست، بلکه مجموعه‌ای از ویژگی‌هایی است که علاوه بر فلسفه، در دانش‌های دیگر همچون فقه و حدیث و نیز در هنر و صنایع مستظرفه نمود و ظهور پیدا کرده است و این حوزه‌ها را در عصر صفوی، با دوره‌های قبل متمایز ساخته است. مؤلف در این اثر، با زبان و نثری نسبتا ساده، قابل فهم و متناسب با شرایط امروز، به بیان ویژگی‌های عصر حیات میرداماد پرداخته است. موضوعاتی همچون استادان و شاگردان میرداماد، ویژگی‌ها و ارکان دولت صفوی و رابطۀ سیاسی میرداماد با دربار، نقش کلیدی و محوری میرداماد در مکتب علمی – هنری اصفهان و سهم او در تاریخ اندیشۀ عقلانی شیعه و نیز بررسی تفصیلی قلم و قلمیّات وی مورد توجه نویسندۀ این اثر بوده است. به گفتۀ مؤلّف، این اثر پاسخ کوتاهی است به ادعای رایجی که وفات ابن رشد را نقطۀ پایان اندیشۀ عقلانی و فلسفی در جهان اسلام می‌داند.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (1 رأی از 5)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید