التصحیفات


«رسالة التصحيفات» که با نام «رسالة في الأغالیط» نیز شهرت دارد، اثری مختصر و حدیث‌پژوهانه از میرداماد است که دربارۀ وقوع پدیدۀ تصحیف و تحریف در متن برخی روایات و تصحیح آن‌ها، در شوّال سال 1024هجری‌قمری نگاشته شده است.

میرداماد در کتاب «الرواشح السماویّة»،  بحث و بخش معتنابهی را به نقل و نقد پاره‌ای از تصحیفات اختصاص داده است و در این رسالۀ مفرده، ضمن ارجاع به مطالب الرواشح، بیان می‌کند که مواردی همچون خوانشِ «تابعت» به جای «تایعت» در زیارت عاشورا، «ملخئین» به جای «ملحئین» در زیارت رجبیّه و «بدّن» و «جمل» به جای «بدن» و «حمل» در حدیث نعل‌النبی (ص)، معلول تصحیف کاتبان و اشتباه محدّثان و شارحان کتب حدیثی است.

متن این رساله با اعتراض و تعریض به برخی معاصران میرداماد آغاز شده است که به اعتقاد برخی محقّقان، متوجّه شیخ بهایی و نظرات حدیثیِ اوست.

 

این اثر به کوشش و پژوهش آقای جویا جهانبخش، در نشریّۀ میراث شهاب ارائه شده و بعدها، با تکمیل و تصحیح، به پیوست کتاب «معلّم ثالث» منتشر گریده است.

 

 


اطلاعات اثر

عنوان: التصحیفات

مؤلّف: میرداماد

محقّق: جویا جهانبخش

اطلاعات نشر: نشریۀ «میراث شهاب»، شمارۀ 59، بهار 1389، صص 31 تا 66 .


هشدار!

انتشار این اثر در «رسانۀ مجازی میرداماد» با کسب اجازه از نشریه و رعایت حقوق مولّف و محقّق صورت گرفته است. بازنشر این اثر و استفاده از نسخۀ الکترونیکی آن در فضای مجازی، منوط به کسب اجازۀ کتبی از ناشر بوده و تخلّف از آن موجب پیگرد قانونی است.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز امتيازی داده نشده)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید