ادعیۀ میریّه


«ادعیۀ میریّه»، مجموعۀ ۶ حرز و وِرد و دعا از مجرّبات میرداماد است که از میان مجموعه‌های خطّیِ کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی گردآوری و تنظیم شده است. همچنین، میرعبدالحسیب علوی‌عاملی (نوادۀ میرداماد)، ادعیه و اوراد فراوانی را به نقل از جدّ خویش، در کتاب «الجواهر المنثورة» آورده است که تعدادی از آن‌ها نیز در «ادعیۀ میریّه» به چشم می‌خورند.

 

میرداماد دربارۀ ماهیّت دعا می‌گوید: «بدان که دعا و طلب از جملۀ اسباب حصول و علل کَوْن و شرایط دخول در نظام موجود است.

و از جملۀ شکوک این است که آنچه را که به دعا طلب می‌کنند، اگر از اموری است که قلمِ قضای ازلی به تقدیر آن جاری شده است و در لوح قدر الهی حصول آن صورت گرفته است، دعا و طلب نمی‌خواهد؛ و اگر بر خلاف آن است، دعا و طلب فایده نمی‌دهد.

و جوابش آن است که طلب و دعا نیز از قضاء و قدَر و از شرایظ ملطوب مقضیّ و از اسباب مأمون مقدّرند، پس هرگاه قضا و قدر به انجاح مطلب جاری شده باشد، طلب و دعا که از شرایط و اسباب متأدّیه به آن است، نیز از مقضیّ مقدّر خواهد بود؛ والّا فلا. و بالجمله، آنچه مقضیّ و مقدّر است، اسباب و شرایط آن نیز مقضیّ و مقدّر است: إذا أراد الله شیئًا، هیّأَ أسبابه»[۱].

 

تعدادی از ادعیۀ میر، در سال ۱۳۸۴هجری‌شمسی، ضمن مجموعۀ دعائی «طلسم عشق»، به همّت آقای سیّدمحسن حجازی‌زاده، از سوی انتشارات اعلام‌التقیٰ چاپ شده است. در این مجموعه ادعیه و دستورات فراوانی از میرداماد نقل گردیده که البتّه مأخذ آن‌ها به‌درستی برای ما مشخّص نشد.

همچنین، مجموعۀ کاملی از ادعیه و مجرّبات میرداماد، در فصل پایانی مجموعۀ «اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد» گردآوری شده است.

«ادعیۀ میریّه» در سال ۱۳۸۰ هجری‌شمسی، با تحقیق آقای علی اوجبی و به همّت آقای سیّدمهدی جهرمی در مجموعۀ گنجینۀ بهارستان (علوم قرآنی و روایی۱)، از سوی انتشارات کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی عرضه شده است.

 

 


[۱]. القبسات، صص۴۴۹-۴۵۰ .


اطلاعات اثر

عنوان: ادعیۀ میریّه

مؤلّف: میرداماد

محقّق: علی اوجبی

اطلاعات نشر: مجموعۀ «گنجینۀ بهارستان (علوم قرآنی و روایی۱)»،  صص ۴۹۱ الی ۵۰۰ .


هشدار!

انتشار این اثر در «رسانۀ مجازی میرداماد» با کسب اجازه از نشریه و رعایت حقوق مولّف و محقّق صورت گرفته است. بازنشر این اثر و استفاده از نسخۀ الکترونیکی آن در فضای مجازی، منوط به کسب اجازۀ کتبی از ناشر بوده و تخلّف از آن موجب پیگرد قانونی است.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (1 رأی از 5)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید