امکان و تبیین آغازمندی زمانی عالم …


چکیده:

تبیین کیفیّت حدوث عالم، از معضلات مهم مسائل فلسفی و کلامی است که از دیرباز مورد توجّه اندیشه‌مندان مسلمان بوده و ایشان را در دو قطب متقابل قرار داده است. در نگرش رایج فلسفی ایشان، آغازمندی زمانی عالم استحالۀ ذاتی دارد؛ ازاین­رو، زمان عالم خلقت از جانب ازل نامتناهی است. در مقابل، متکلمان با طرح حدوث زمانی و برخی فیلسوفان دیگر چون میرداماد با طرح حدوث دهری، آغازمندی زمانی عالم را ممکن دانسته و آن را تبیین کرده­­اند. در این مقاله ضمن طرح کلی مدّعای فیلسوفان و متکلمان در این مسئله، این نتیجه به دست آمده که تبیین متکلمان و میرداماد از حدوث عالم نواقصی دارد؛ به­ طوری­ که نمی­ تواند پاسخ­گوی دلیل فیلسوفان در استحاله ذاتی آغازمندی زمانی عالم باشد. این نوشتار با ایجاد اصلاحاتی در مبادی تصوری و تصدیقی نظریّۀ حدوث دهری میرداماد و قرائتی جدید از آن، حدوث عالم را به­ گونه­ای توصیف می‌کند که با آن، آغازمندی زمانی عالم، امکان و تبیین فلسفی صحیحی می­‌یابد.

 

  • دریافت مقاله:

  مکان و تبیین آغازمندی زمانی عالم با قرائتی جدید از نظریّۀ «حدوث دهری»

 


اطلاعات مقاله

عنوان: امکان و تبیین آغازمندی زمانی عالم با قرائتی جدید از نظریّۀ «حدوث دهری»

مؤلّف: محمّدصادق کاویانی، غلامرضا فیّاضی

اطلاعات و شمارۀ نشریه: فصلنامه «حکمت اسلامی»، سال چهارم، شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۹۶، صص ۹۷ الی ۱۲۴ .


هشدار!

انتشار این مقاله در «رسانۀ مجازی میرداماد» با کسب اجازه از نشریه و رعایت حقوق مولّف و صاحب اثر صورت گرفته است. بازنشر این مقاله و استفاده از نسخۀ الکترونیکی آن در فضای مجازی، منوط به کسب اجازۀ کتبی از ناشر بوده و تخلّف از آن موجب پیگرد قانونی است.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز امتيازی داده نشده)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید