دربارۀ ما | رسانۀ مجازی میرداماد

وب‌گاهی که با عنوان «رسانۀ مجازی میرداماد» فراروی شماست، نتیجۀ پرورش ایدۀ کوچکی است که در سال 1393 در مواجهه با کمبودها و دشواری‌های شخصیت‌پژوهی در ایران، به وجود آمد. در جریان بررسی حیات و اندیشۀ میرداماد، به وضوح مشخص شد که علی‌رغم شهرت و آوازۀ این شخصیت بزرگ، رئوس آراء و نظریات وی، آن‌طور که شایسته است به جامعۀ علمی شناسانده نشده؛ از این‌رو، پس از سنجش نیازهای علمی پژوهش‌گران، جمع‌آوری بانک داده‌های مرتبط با میرداماد توسط دست‌اندرکاران این وب‌گاه آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. در خرداد ماه 1394، رسانۀ مجازی میرداماد با هدف اطلاع‌رسانی جامع در حوزۀ میردامادپژوهی و فراهم‌آوری داده‌های مورد نیاز پژوهشگران این عرصه، فعالیت خود را آغاز کرد. این وب‌گاه که به صورت شخصی و مستقل اداره می‌شود، نخستین رسانۀ جامع شخصیت‌محور در حوزۀ اندیشۀ اسلامی است.

دسته‌بندی و جایگاه داده‌های رسانه از این قرار است:

  • زندگینامۀ مختصر میرداماد و گزارشی از آثار او، در برگۀ «زندگی و شرح‌حال» در دسترس است.
  • یادداشت‌های مدیر رسانه و سایر نوشتارهای پراکنده در فضای مجازی، در قالب روزنوشته‌هایی در «وبلاگ» رسانه منتشر خواهند شد.
  • فیلم و صوت همایش‌ها و نشست‌های مرتبط با میرداماد و نیز سلسله جلسات تدریس آثار وی در بخش «چند رسانه‌ای» قرار خواهند گرفت.
  • آثار میرداماد، شرح و بسط این آثار و تک‌نگاری‌های مربوط به او و مکتب اصفهان، در بخش «معرفی‌کتاب» ارائه می‌شوند؛ در این قسمت وضعیت چاپ و تصحیح کتب نیز گزارش خواهد شد.
  • مقالات منتشر شده به دو زبان فارسی و انگلیسی و نیز مجموعۀ مقالات ارائه شده در کنگره‌ها و همایش‌ها در بخش «مقالات» عرضه می‌شوند.
  • پایان‌نامه‌های مرتبط با میرداماد، با هدف جلوگیری از تکرار موضوعات پژوهشی، در قسمت «پایان‌نا‌مه‌ها» به تفکیک مقطع معرفی‌ می‌شوند.
  • تصویر اسناد علمی،‌ اجازه‌نامه‌ها و تقریظات میرداماد، از کتابخانه‌های خطی داخل و خارج کشور گردآوری شده و برای نخستین بار در فضای مجازی، در بخش «اسناد و مخطوطات» این رسانه قابل دریافت و مشاهده است.
  • نامه‌نگاری‌ها و مراسلات میرداماد، در بخش «مکاتبات» استخراج و معرّفی شده‌اند.
  • ستون‌ها و صفحات مرتبط با موضوع سایت که از جراید و نشریات کشور گزینش شده‌اند، در دستۀ «جراید» رسانه در دسترس خواهد بود.

+  تیزر معرّفی رسانۀ مجازی میرداماد