اردیبهشت 1398 رسانۀ مجازی میرداماد

حدوث دهری در اندیشۀ شهید مطهّری

«شهید مطهّری در چهرۀ یک فیلسوف، در واقع حکیمی صدرایی است که در برخی مواضع بر آراء حکمای مشّاء پای می‌فشارد. وی در طول دوران استادی، تحفّظ فراوانی بر تدریس شرح منظومۀ سبزواری داشته است؛ لذا، ایشان در شرح بسیط و مبسوط منظومه، با پذیرش قرائت حکیم سبزورای از نظریّۀ حدوث دهری در نهایت...

ادامۀ مطلب

طبقات فیلسوفان مدرسۀ اصفهان

«نوبت چاپ هشتم از کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام، شامل آخرین تجدیدنظرهای استاد شهید مرتضی مطهّری دربارۀ طبقات حکمای اسلامی است. ایشان با عنایت فراوان به مباحث تاریخی در فلسفه و حکمت، بر این باور است که سهم ایرانیان در رشد و بالندگی علوم عقلی (خصوصًا فلسفه) بی‌نظیر و چشمگیر است؛...

ادامۀ مطلب

برچسب‌ها

اصالت وجود تاریخ فلسفه حامد ناجی اصفهانی حدوث دهری حکمت یمانی زندگینامه سید محمد موسوی شب میرداماد شرح حال علوی عاملی علی اوجبی مجله بخارا ملاصدرا مهدی محقق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مکتب اصفهان مکتب فلسفی اصفهان میراث مکتوب میرداماد همایش مکتب فلسفی اصفهان